Page Loader

Bí Ag Obair Liom

Gairmiúil, a lán taithí, díograiseach, agus spórt ag baint le bheith ag obair liom—i ndáiríre, tá mé an-aireach. Is cuma an t-imeacht, bím á iarraidh gurb é an ceann is fearr é a rinne mé riamh. Is dual dom a bheith fiosrach; is breá liom a bheith ag caint le daoine agus a gcuid scéalta a chluinstin. Mar sin, agus mé ag cur aíonna faoi agallamh ar an ardán nó ar an cheamara, is é an ról atá agam cuidiú leo soilsiú sa spotsolas agus sult a bhaint as an ócáid.

Sa tréimhse roimh ócáid nó roimh chlár, caithim am ag ullmhú, na ceisteanna á mbeachtú agam le mo chuid aíonna a chur ar a suaimhneas agus an chuid is fearr a mhealladh astu. Bíonn m’aird ar an lucht féachana fosta: má tá siad páirteach agus siamsa déanta dóibh, tá mo chuid oibre déanta go maith agam.

RÉIMSÍ SAINEOLAIS

Láithreoir

Tá lúcháir orm go bhfuil an oiread sin de scoth na gcraoltóirí ann agus muinín acu asam a bheith i mo phríomhláithreoir ar a gclúdach ar chluichí Gaelacha, rugbaí, cispheil, badmantan, lúthchleasaíocht nó sacar. Tá go leor oibre ag baint leis an ullmhúchán: taighde agus agallaimh, ag bualadh leis an fhoireann léiriúcháin agus cleachtadh le haíonna.

 • Taithí: 15+ bliana ag cur teilifís bheo agus réamhthaifeadta i láthair.
 • Dinimiciúil: Breá eagraithe agus in ann athrú de réir mar a éilíonn an clár.
 • Craoltóireacht

  Tá éagsúlacht i mo chúlra craoltóireachta i ndiaidh dom a bheith ag obair le RTÉ, Sky, BBC, agus TG4 ar chuid mhór cláir dhifriúla spóirt agus siamsaíochta le níos mó ná 15 bliana. Mar láithreoir agus mar léiritheoir, tá mé i ndiaidh a bheith ar dhá thaobh an cheamara. Tá léargas sárluachmhar agam dá bharr sin ar an méid a theastaíonn le go n-oibreoidh imeacht beo feidhmiúil—agus ar an dóigh a mbíonn foireann de dhíth le go mbeidh sé rathúil.

Bean Tí & Imeachtaí Corparáideacha

Is breá liom a bheith ag obair le sluaite: Bíonn fuinneamh ceart le mothú ar lucht féachana beo agus ar a bheith díreach san am i láthair. Mar bhean tí, bíonn tú ag foghlaim faoin ócáid, faoi na daoine atá á gceiliúradh, agus súil agat go bhfoghlaimeoidh an lucht féachana rud éigin fosta as feabhas na gceisteanna a chuireann tú.

 • Comhoibríoch: Is fusa a bheith ag obair liom, tagann eagraíochtaí ar ais chugam le háirithintí arís is arís eile a léiríonn sin.
 • Siamsúil: Tagaim i láthair agus mé breá ullmhaithe, réidh leis an lucht féachana a mhealladh isteach.
 • Bean Tí – Gaeilge + Béarla

  Is breá liom a bheith ag óstáil ócáidí corparáideacha nó tiomsaithe airgid, searmanais ghradam agus imeachtaí cheiliúrtha. Ó mo thaobhsa de, baineann sé i gcónaí le haíonna a chur ar a gcompord, agus athraím mo stíl cur i láthair le bheith ag teacht leis an imeacht—ag iarraidh i gcónaí go mbeadh an ócáid mealltach, siamsúil agus spraíúil. Ó tharla labhairt na Gaeilge agam, tá mé in ann a bheith ag cur i láthair sa dá theanga, le blaiseadh beag den chultúr a thabhairt isteach in imeachtaí.

Cóitseálaí Scileanna Cur i Láthair

Agus mé ag tarraingt ar an taithí atá agam sa chur i láthair, cuirim máistir-ranganna cóitseála ar fáil ar chumarsáid éifeachtach le lucht féachana. Roinnfidh mé na teicnící ar a mbím ag brath, amhail an dóigh le tuin agus croíúlacht a chur i láthair, roghnú na teanga agus fiú na héadaí le cur ort, le gur tú an leagan is fearr díot féin agus tú ag cur i láthair ag ócáid. Cuideoidh mé leat an criticeoir istigh iontach a chur ina thost, agus do theachtaireacht a chur in iúl go soiléir muiníneach báúil.

 • Inniúil: Roinnim leideanna a bhailigh mé i gcaitheamh 15+ bliana mar láithreoir teilifíse.
 • Faoiseamh: Cuideoidh mé leat an eagla roimh an chaint phoiblí a shárú.
 • Comhpháirtíocht leis an Hybrid Way

  Is é an ról atá agam muinín a thabhairt do dhaoine a thuiscint gur saineolaí ina réimsí féin iad—an meantóir istigh iontu a scaoileadh saor. I gcomhpháirt leis an Hybrid Way (thehybridway.com) nó i seisiúin duine ar dhuine, tá cóitseáil déanta agam le ceannairí de gach cineál. Tá gean ar leith agam ar mhná a chumhachtú le glacadh le róil cheannasaíochta.

Scríobh agus Labhairt

Fágann an scríbhneoireacht ar mo chumas solas a tharraingt ar chultúr agus ar phobail na hÉireann, ar shaol na tuaithe, ar an meabhairshláinte agus tuilleadh. Is breá liom scéalta a insint faoi na laochra spóirt sin gan iomrá: oibrithe deonacha ar croí agus anam an chluiche iad, gnáthdhaoine ag déanamh gnoithe as an ghnáth.

 • Dátheangach: Tá an Ghaeilge agus an Béarla araon ar mo thoil idir scríobh is labhairt.
 • Ildánaí: chomh maith leis an chur i láthair, bím ag scríobh agus ag déanamh guthú ar shaothar fuaime.
 • Obair sna Meáin agus Raidió Náisiúnta

  Ó tharla an Ghaeilge ar mo thoil agam, scríobhaim colúin nuachtáin sa teanga seo ar an Irish Independent agus i mBéarla ar an Irish News, ag clúdach an spóirt, na staire, an chultúir agus tuilleadh nach iad. Tá mé ar fáil fosta d’obair ghuthaithe i nGaeilge agus i mBéarla, i ndiaidh a bheith ag obair go forleathan sa raidió ar chláir amhail Today with Claire Byrne, Drivetime, The Marty Squad, Off the Ball le Newstalk agus Blas, clár Gaeilge Thuaisceart Éireann.

“If you were to look up the definition of ‘professionalism’ in the dictionary, I dare say you would see the name Gráinne McElwain. When GAAGO undertook a major production and presentation brief in 2023, launching into the domestic Irish market, it was crucial to have our extensive coverage anchored by a seasoned live broadcast lead. Gráinne ably fulfilled this role; she was an ever-present steady hand that moderated an insightful panel discussion weekly and enhanced the viewer experience no end. Her roots and subsequent industry experience to date makes her one of the foremost presenter / moderator professionals in Ireland.”

Noel Quinn Head of GAAGO & GAA Marketing

“Gráinne has masterfully hosted several of our major annual award ceremonies over the past three years. A consummate professional, Gráinne is always well prepared, excellently presented and delivers in a natural style, engages audiences, and ensures your event will run smoothly and on-time every time. It’s a pleasure to work with Gráinne”

Clare Louise O'Donoghue Head of Commercial & Marketing, Federation of Irish Sport

“Gráinne brought an unparalleled blend of Gaelic charm, engaging demeanour, and meticulous preparation to the Aer Lingus College Football Classic. Her professionalism and enthusiasm helped create an electric atmosphere, captivating Notre Dame American Football fans, and the casual Irish spectator. Her seamless crowd interaction elevated our game to new heights, making her the go-to choice for anyone seeking THE premier Irish in-game emcee.”

Don Scott Assistant Athletic Director, Fan Experience, Notre Dame Athletics

“Gráinne did an excellent job of hosting the inaugural Irish League of Credit Unions conference in November 2023. This was a key event for us, bringing together for the first time, a mix of staff and volunteers from credit unions across the island of Ireland to look at ‘Unlocking the Potential of Credit Unions’. From the initial briefing meetings before the conference, right through to her time on stage, Gráinne was knowledgeable about our sector, professional and enthusiastic what she could bring to enhance the event. She was a key member of our team and as MC and facilitator, combined energy, humour, warmth and presence to maximise engagement with attendees over the two-days of the event. We look forward to working with Gráinne again.”

David Malone CEO Irish League of Credit Unions (ILCU)

“I worked with Gráinne when she began her career. Her diligence, professionalism and warm personality was the perfect combination for career progression. She has never lost those key attributes but instead she invested herself in her work to ensure she did ultimate justice to herself, her employer and the sport she was covering”

Declan McBennett Group Head of Sport, RTÉ

Imreoir Foirne

Bíonn strus ag baint le himeachtaí a eagrú, tuigim é sin. Sin é an fáth go ndéanaim cinnte de go mbíonn sé furasta oibriú liom. Cibé ócáid a bhíonn i gceist, is féidir liom treoracha a leanúint, smaointe agus moltaí a thabhairt má theastaíonn siad.

Back To Top